MUZYKA KLASA IV INSTRUMENTY PERKUSYJNE

INSTRUMENTY PERKUSYJNE

perkusja

CO TO SĄ INSTRUMENTY PERKUSYJNE?

Instrumenty perkusyjne to takie, z których dźwięk wydobywa się przez uderzanie, pocieranie lub potrząsanie.

Instrumentu melodyczne wydają dźwięki o określonej wysokości, a niemelodyczne to takie, w których nie można ustalić wysokości dźwięku.

Instrumenty perkusyjne niemelodyczne:

– tamburyn

– bęben wielki

– werbel

– bongosy

– kołatki, czyli kastaniety

– drewienka, czyli klawesy

– gong

– talerze, czyli czynele

– grzechotki, czyli marakasy

Instrumenty perkusyjne melodyczne:

– ksylofon

– czelesta

– kotły

– wibrafon

– dzwonki

– dzwony rurowe

GŁOSY WOKALNE

Wśród głosów żeńskich wyróżnia się: alt/kontralt, mezzosopran, sopran (w obrębie sopranów: koloraturowy, liryczny i dramatyczny);

zaś wśród głosów męskich wyróżnia się: bas, baryton, tenor;

Głosy dziecięce to: alt, mezzosopran i sopran.