JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV PRESENT SIMPLE

PRESENT SIMPLE

Kiedy użyć czasownika „to be”, „can”„have got/has got”, a kiedy operatora „do/does”? 

KIEDY UŻYWAMY CZASOWNIKA „ to be”?

Kiedy mówimy o tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, skąd pochodzimy np.:

ZDANIE TWIERDZĄCE

On jest piękny, silny, wysoki. He is beautiful, strong, tall.

Ona jest gruba, brzydka, przyjacielska. She is fat, ugly, friendly.

Oni są w szkole. They are in school.

 

PYTANIE I PRZECZENIE

Is he beautiful? Yes, he is. lub No, he isn’t.

Is she fat? Yes, she is. lub No, she isn’t.

Are They in school? Yes, They are lub No, They aren’t.

ODMIANA CZASOWNIKA „TO BE”

1 os. l. poj. I am – Ja jestem.  Am I? Czy Ja jestem?

2 os. l. poj. You are – Ty jesteś. Are You? Czy Ty jesteś?

3 os. l. poj. He, She, It is – On, ona, ono jest

                   Is he, she, it? Czy on, ona, ono jest?

1 os. l. mn. We are – My jesteś my. Are We? Czy My jesteśmy?

2 os. l. mn. You are – Wy jesteście. Are You? Czy Wy jesteście?

3 os. l. mn. They are – Oni są. Are They? Czy Oni są?

KIEDY UŻYWAMY CZASOWNIKA „ CAN”?

Kiedy mówimy o tym, co umiemy (potrafimy) zrobić.

 

ZDANIE TWIERDZĄCE

On potrafi pływać. He can swim.

Pytanie i Przeczenie

Can he swim? Yes, he can lub No, he can’t.

 

UWAGA!

W języku angielskim cannot piszemy razem, a skrót piszemy can’t.

 

ODMIANA CZASOWNIKA „CAN”

1 os. l. poj. I can – Ja umiem.  Can I? Czy ja umiem?

2 os. l. poj. You can – Ty umiesz. Can You? Czy Ty umiesz?

3 os. l. poj. He, She, It can – On, ona, ono umie.

                   Can he, she, it? Czy on, ona, ono umie?

1 os. l. mn. We can – My umiemy. Can We? Czy My umiemy?

2 os. l. mn. You can –  Wy umiecie. Can You? Czy Wy umiecie?

3 os. l. mn. They can – Oni umieją. Can They? Czy Oni umieją?

KIEDY UŻYWAMY CZASOWNIKA „ HAVE GOT/HAS GOT”?

Kiedy mówimy o tym, że ktoś coś ma.

 

ZDANIE TWIERDZĄCE

Sam i Mary mają psa. Sam and Mary have got a dog.

Betty ma samochód. Betty has got a car.

PYTANIE

Czy Sam i Mary mają psa? Have Sam nad Mary got a dog?

Czy Betty ma samochód? Has Betty got a car?

UWAGA!

W 3 osobie (He, She, It) dajemy „has”, a nie have.

PRZECZENIE

Dodajemy dohave i has „not”otrzymujemyhaven’t hasn’t.

 

ODMIANA „HAVE/HAS GOT”

1 os. l. poj. I have – Ja mam.  Have I? Czy ja mam?

2 os. l. poj.  You have – Ty masz. Have You? Czy Ty masz?

3 os. l. poj.  He, She, It Has – On, Ona, Ono ma

                      Has he, she, it? Czy On, Ona, Ono ma?

1 os. l. mn. We have – My mamy. Have We? Czy My mamy?

2 os. l. mn. You have – Wy macie. Have You? Czy Wy macie?

3 os. l. mn. They have – Oni mają. Have They? Czy oni  mają?

KIEDY UŻYWAMY OPERATORA „ DO/DOES”?

Kiedy mówimy o czynność dodajemy w 3 osobie do czasownika końcówkę -s, -es lun -ies.

 

ZDANIE TWIERDZĄCE

Mary zazwyczaj pije zieloną herbatę. Mary usually drinks green tea.

Mary chodzi do szkoły. Mary goes to school.

Mary studiuje matematykę. Mary studies matchs.

 

PYTANIE

Kiedy pytamy się o czynność, to w 3 osobie zaczynamy pytanie od Does , a czasownik wtedy jest bez końcówki s,-es,-ies

Does Mary drink tea?

Does Mary go to school?

Does Mary study matchs?

 

UWAGA!

W pozostałych osobach nie dodajemy do czasownika końcówek -s,-es,-ies

 

1 os. l.poj. Do I drink tea? Czy ja piję herbatę?

2 os. l.poj. Do you drink tea? Czy Ty pijesz herbatę?

3 os. l.poj. Does He, she, it drink tea? Czy on, ona, ono pije herbatę?

1 os. l. mn.  Do we drink tea? Czy My pijemy herbatę?

2 os. l. mn. Do you drink tea? Czy Wy pijecie herbatę?

3 os. l. mn. Do they drink tea? Czy oni piją herbatę?

WYJĄTKI Z UŻYCIEM SŁÓW: „LIKE”, „LOVE” I „HATE”

Kiedy mówimy o tym, że ktoś coś lubi, kocha lub nienawidzi, wtedy dodajemy do czasownika końcówkę „ing” np.:

Ja lubię gotować. J like cooking.

Ona kocha słuchać muzykę. She loves listening to music.

On nienawidzi chodzić do szkoły. He hate going to school.

WYJĄTKI Z UŻYCIEM SŁÓW: „LIKE”, „LOVE” I „HATE”

SŁÓWKA I ZWROTY UŻYWANE W CZASIE PRESENT SIMPLE

Always – zawsze

Never – nigdy

Often – często

Usually – zazwyczaj

Sometimes – czasami

Every day – każdego dnia, codziennie

Every week – co tydzień

Twice a month – dwa razy w miesiącu

Seven times a month – siedem razy w miesiącu

Three times a day – trzy razy dziennie

Rarely – rzadko