JĘZYK POLSKI KLASA IV LITERA, GŁOSKA, SYLABA

CO TO JEST ALFABET?

Inaczej abecadło – jest to zbiór liter ułożonych w ustalonym porządku.

Alfabet polski

a, ą, b, c, ć, d, e, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ó, p, r, s, ś, t, u, w, y, z, ź, ż

CO TO JEST GŁOSKA?

Głoska – to najmniejsza część mowy (czyli, to co słyszymy)

PRZYKŁAD: wyraz CZAPKA

 CZ to 1 głoska, A to 1 głoska, P to 1 głoska, K to 1 głoska,

A to 1 głoska

Razem w słowie czapka jest 5 głosek

Wyraz SZCZECIN

SZ to 1 głoska, CZ to 1 głoska, E to 1 głoska, C to 1 głoska,

I to 1 głoska, N to 1 głoska

Razem w słowie Szczecin jest 6 głosek

 

Głoski dzielą się na samogłoski i spółgłoski

Samogłoski to: a, ą, e, ę, i, o, u (ó), y

(prościej do zapamiętania w takiej kolejności: a, e, i, o, u, y, ą, ę)

Spółgłoski to pozostałe głoski z alfabetu

CO TO JEST LITERA?

Litera to znak graficzny głoski (czyli to, co widzimy)

PRZYKŁAD: wyraz CZAPKA

C-Z-A-P-K-A

 C to jedna litera, Z to 1 litera, A to 1 litera, P to 1 litera, K to 1 litera,

A to 1 litera

Razem w słowie czapka jest 6 liter.

CO TO JEST SYLABA?

Sylaba to część wyrazu zawierającego samogłoskę (gdy wyraz podzielimy na części, to znaczy, że dzielimy wyraz na sylaby)

PRZYKŁAD: wyraz DOMOWY

DO-MO-WY

DO to 1 sylaba, MO to 1 sylaba, WY to jedna sylaba

Razem w słowie domowy są 3 sylaby.

PODSUMOWANIE Z ZAKRESU GŁOSKA-LITERA-SYLABA

wyraz pluszowy

Ilość głosek: 7 (P-L-U-SZ-O-W-Y)

Ilość liter: 8 (P-L-U-S-Z-O-W-Y)

Ilość sylab: 3 (PLU-SZO-WY)