RELIGIA TROCHĘ O BIBLII

INFORMACJE O BIBLII

biblia

Co zawiera Biblia?

Słowa Kochającego Boga. Prawdę wiary chrześcijańskiej.

Kto jest autorem Biblii?

Autorem jest Bóg. A jego słowa spisane są przez mężczyzn natchnionych przez Boga.

Jak inaczej można nazwać Biblię?

– Pismo Święte

– Święta Księga

– Słowo Boże

– Księga Miłości

– Nauka Chrystusa

– List Boga do ludzi

Jak podzielona jest Biblia?

Biblia podzielona jest na Stary Testament (zawiera 46 ksiąg) i Nowy Testament (zawiera 27 ksiąg)

Czas powstania Biblii

Biblia powstała na przestrzeni przynajmniej tysiąca lat, od VIII w. przed narodzinami Chrystusa do II w. po narodzeniu Chrystusa.

Czym różni się Biblia od innych dzieł?

Rady zawarte w Biblii są ponadczasowe dla każdego człowieka. Pomimo, że jest napisana na przestrzeni wielu lat jest spójna. Jest  źródłem inspiracji dla innych np. malarzy