MATEMATYKA KLASA IV LICZBY I DZIAŁANIA

RACHUNKI PAMIĘCIOWE DODAWANIE I ODEJMOWANIE

LICZBY WYSTĘPUJĄCE W DODAWANIU TO SKŁADNIKI I SUMA
4+5=9

W tym działaniu cyfry 4 i 5 to składniki cyfra 9 jest sumą czyli wynikiem dodawania

 

LICZBY WYSTĘPUJĄCE W ODEJMOWANIU TO ODJEMNA, ODJEMNIK I RÓŻNICA
9-5=4

W tym działaniu cyfra 9 jest odjemną, cyfra 5 jest odjemnikiem zaś 4  jest różnicą czyli wynikiem odejmowania

DODAWANIE I ODEJMOWANIE W PAMIĘCI NA RÓŻNE SPOSOBY

Dodawania dziesiątek i jedności osobno i później ich sumowanie

23+37= 20+30+3+7= 50+10=60

ten sam przykład można rozpisać inaczej

23+37=23+30+7=53+7=60

 

Odejmowanie dziesiątek i jedności

37-23=37-20-3=17-3=14

ten sam przykład można rozwiązać inaczej

37-23=

Różnica pomiędzy 23 a 30 to 7 dodając 7, które mamy powyżej 30 wyjdzie nam 14 czyli wynik

O ILE WIĘCEJ O ILE MNIEJ?

Zwroty o 6 więcej o 6 mniej związane  z dodawaniem i odejmowaniem

np: o 6 więcej od 20 to 20+6=26

np: o 6 mniej od 20 to 20-6=14

PAMIĘTAJ! KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁAŃ

Pamiętaj o kolejności wykonywania działań:

1. Działania w nawiasach

2. Mnożenie lub dzielenie

3. Dodawanie lub odejmowanie

Przykładowe zestawienia zadań które mogą być idealnym treningiem przed realnym sprawdzianem.

Pliki do pobrania w .pdf i wydrukowania TUTAJ