JĘZYK POLSKI KLASA IV PISOWNIA WYRAZÓW WIELKĄ LITERĄ

WIELKĄ LITERĄ PISZEMY:

– imiona i nazwiska np.: Jan Brzechwa

– imiona nadawane zwierzętom np.: Pies Azor, kot Burek

– przydomki, pseudonimy i przezwiska ludzi np.: król Bolesław Chrobry

– tytuły książek, wierszy, piosenek np.: Książka czeka

– tytuły filmów oraz programów radiowych i telewizyjnych np.: Familiada

– tytuły dzieł sztuki np.: Płonąca żyrafa

UWAGA!

Wyrazy typu: i, w, na, z występujące wewnątrz tytułów, zapisujemy małą literą np.: W pustyni i w puszczy.

– nazwy państw, regionów, miast, dzielnic, wsi, np.: Polska, Warszawa, Mokotów

UWAGA!

Przymiotniki pochodzące od nazw państw, regionów, miast, dzielnic i wsi piszemy małą literą, np.: Polska – język (jaki?) polski, Śląsk – kluski (jakie?) śląskie

– nazwy mieszkańców państw i regionów np.: Polska – Polak, Kaszuby – Kaszub

UWAGA!

Nazwy mieszkańców miast, dzielnic, wsi piszemy małą literą np.: Wrocław – wrocławianin, Wrzeszcz (dzielnica Gdańska) – wrzeszczanin