JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII ALFABET NIEMIECKI - DAS DEUTSCHE ALPHABET

ALFABET NIEMIECKI - DAS DEUTSCHE ALPHABET

Alfabet języka niemieckiego zawiera 26 zwykłych liter łacińskich, 3 litery z umlautem (Ä-ä, Ö-ö, Ü-ü) oraz małą literę „ß“ (ostre s, po polsku wymowa brzmi „escet“). Przy braku odpowiedniej czcionki, litery z umlautem i litera „ß“ zastępowane są odpowiednimi dwuznakami (ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss).

A/a: [a]

J/j: [jɔt]

S/s: [ɛs]

Ä/ä: [ɛ] lub A-Umlaut

K/k: [ka]

ß: [escet]

B/b: [bė]

L/l: [ɛl]

T/t: [tė]

C/c: [tsė]

M/m: [ɛm]

U/u: [u]

D/d: [dė]

N/n: [ɛn]

Ü/ü: [y] lub U-Umlaut

E/e: [ė]

O/o: [o]

V/v: [faʊ]

F/f: [ɛf]

Ö/ö:[ø] lub O-Umlaut

W/w: [vėː]

G/g: [gė]

P/p: [pė]

X/x: [iks]

H/h: [ha]

Q/q: [ku]

Y/y: [’ʏpsilɔn]

I/i: [i]

R/r: [ɛr]

Z/z: [tset]

WYMOWA - DIE AUSSPRACHE

Ä/ä – polskie „e” np. das Mädchen (dziewczyna)

Ü/ü – wymawiamy „i” np. müssen (musieć)

Ö/ö – wymawiamy „Y” np. der Löwe (lew)

ß – „s” np. süß (słodki)

eu – „oj” np. heute (dzisiaj)

ei – „aj” np. heißen (nazywać się)

ie – długo wymawiamy „i” np. wie (jak)

sch – wymawiamy „sz” np. schreiben (pisać)

sp – wymawiamy „szp” np. die Sprache (język)

st – wymawiamy „szt” np. der Student (uczeń)

s – wymawiamy „z” np. die Sonne (słońce)

z – wymawiamy „c” np. die Zitrone (cytryna)

ig – na końcu wyrazu wymawiamy „ich” np. richtig (poprawny)

qu – „kw” np. das Quadrat (plac)

tsch – „cz” np. Deutschland (Niemcy)

w – jak polska litera „w” np. die Wahl (głos)