PRZYRODA KLASA IV DZIAŁ I. POZNAJEMY WARSZTAT PRZYRODNIKA

JAKIE SĄ KIERUNKI GŁÓWNE I POŚREDNIE?
ZAPIS KIERUNKÓW SKRÓTAMI ANGIELSKIMI I POLSKIMI

Są cztery strony świata, które określone zostały przez 4 kierunki główne:
– północ (N),
– południe (S),
– wschód (E),
– zachód (W).

Między kierunkami głównymi znajdują się kierunki pośrednie:
– północny wschód (NE),
– południowy wschód (SE),
– południowy zachód (SW),
– północny zachód (NW).

CZYM ROŻNI SIĘ MAPA OD PLANU?

Mapa – Obraz ogromnego obszaru widzianego z góry narysowanego w
pomniejszeniu czyli skali
Plan – Obraz niewielkiego obszaru Ziemi, miasta, przedmiotu widzianego z góry
narysowanego w pomniejszeniu

ELEMENTY PLANU I MAPY

Elementy planu: Informacja o skali, tytuł, legenda
Elementy mapy: Informacja o skali, tytuł, legenda

CO TO JEST WIDNOKRĄG?

Linia pozornego zetknięcia nieba z powierzchnią Ziemi.

CO OZNACZA ORIENTOWANIE MAPY?

Należy mapę lub plan ułożyć tak, aby kierunek północny na mapie lub planie
zgadzał się z kierunkiem północnym na widnokręgu.

JAKIE SĄ PRZYRZĄDY PRZYRODNIKA I DO CZEGO SŁUŻĄ?

Lornetka – służy do obserwacji oddalonych obiektów.
Kompas – służy do wyznaczania kierunków geograficznych.
Lupa – służy do obserwacji małych obiektów.
Mapa – ułatwia poruszanie się w terenie. Przedstawia najważniejsze elementy
krajobrazu.
Taśma miernicza – ułatwia pomiar dużych obiektów i odległości.
Aparat fotograficzny – pozwala na robienie zdjęć obiektom.

SKĄD MOŻNA CZERPAĆ WIEDZĘ NA TEMAT PRZYRODY?

Internet, książki, wycieczki, własne doświadczenia

JAK ZNALEŹĆ KIERUNEK PÓŁNOCNY W TERENIE?

Oznaczona część igły magnetycznej kompasu zawsze wskazuje kierunek
północny. W słoneczny dzień można wyznaczyć kierunek północny za pomocą
gnomonu (np. prosty patyk).
1. Kamienie i pnie drzew są porośnięte mchem od strony północnej.
2. Gałęzie na pojedynczo rosnących drzewach są krótsze od strony
północnej.
3. Na ściętym pniu drzewa słoje są węższe od strony północnej.
4. W Polsce anteny satelitarne są zwrócone na południe.

ZMYSŁY CZŁOWIEKA

Smak, słuch, dotyk, węch, wzrok

ELEMENTY PRZYRODY OŻYWIONEJ I NIEOŻYWIONEJ

Składniki nieożywione:
Powietrze, Woda, Skały, Słońce
Składniki ożywione:
Ludzie, rośliny, zwierzęta, inne organizmy

JAKIE SĄ CECHY ORGANIZMÓW ŻYWYCH?

Odżywianie się, oddychanie, wydalanie, wykonywanie ruchów,
rozmnażanie się, wzrost i rozwój

PLIK PDF DO POBRANIA

Plik pdf zawiera:

 • Jakie są kierunki główne i pośrednie? Zapis kierunków skrótami
  angielskimi i polskimi. 
 • Układ kierunków przedstawiany jest na tzw. Róży Wiatrów
 • Czym rożni się mapa od planu?

 • Co to jest widnokrąg?
 • Co oznacza orientowanie mapy?
 • Jakie są przyrządy przyrodnika i do czego służą?
 • Skąd można czerpać wiedzę na temat przyrody?

 • Budowa mikroskopu

 • Jak znaleźć kierunek północny w terenie?

 • Zmysły człowieka

 • Elementy przyrody ożywionej i nieożywionej
 • Jakie są cechy organizmów żywych?
 • Rysowanie w skali

 

Plik do pobrania znajduje się tutaj

ĆWICZENIA - SPRAWDŹ WIEDZĘ PRZED SPRAWDZIANEM

Przykładowe zestawienia zadań, które mogą być idealnym treningiem przed realnym sprawdzianem.

Pliki do pobrania w .pdf i wydrukowania TUTAJ