JĘZYK ANGIELSKI KLASA VIII CZASOWNIKI STATYCZNE

JAKIE TO SĄ CZASOWNIKI STATYCZNE?

Opisują stany, nie działania, np.: hate, like, love, need, prefer, want, feel, hear, see, smell, sound, taste, believe, doubt, forget, imagine, know, remember, seem, suppose, think, understand, belong to, have, own, possess, be, consist, contain, cost, include, mean.

Niektóre czasowniki statyczne mogą oznaczać zarówno stan, jak i działanie, w zależności od kontekstu, np.:

They think that having a lot of children is fantastic. (uważają, są zdania)

They are thinking of moving house this year. (rozważają, zastanawiają się)

This soup tastes horrible! (ma określony smak)

Why are you tasting the sauce? (smakujesz, próbujesz)

I can see a mountain in the picture. (widzę)

My granny is seeing a doctor on Monday. (ma wizytę)

He is being noisy today. (dziś zachowuje się głośno)

He is noisy. (jest hałaśliwy)

That flower smells nice. (pachnie)

She is smelling flowers. (wącha)