JĘZYK ANGIELSKI KLASA VIII STRONA BIERNA

STRONA BIERNA – KIEDY STOSUJEMY BY/WITH?

Jeśli w zdaniu w stronie biernej chcemy zawrzeć informację, kto wykonał daną czynność, stosujemy przyimek by. Jeśli chcemy wskazać za pomocą jakiego narzędzia lub materiału coś zostało wykonane, stosujemy przyimek with, np.

The Yungas Road was built by prisoners.

The photo was taken with a smartphone.

STRONA BIERNA – CZAS PRESENT SIMPLE

                                             STRONA CZYNNA

                                                  STRONA BIERNA

                                                                                                                   ZDANIA OZNAJMUJĄCE

I eat lunch(es).

He/She/ It eats lunch(es).

We eat lunch(es).

You eat lunch(es).

They eat lunch(es).

   

    Lunch is eaten.

    Lunches are eaten.

                                                                                                          ZDANIA PRZECZĄCE

I don’t eat lunch(es).

He/She/ It doesn’t eat lunch(es).

We don’t eat lunch(es).

You don’t eat lunch(es).

They don’t eat lunch(es).

    

 

     Lunch isn’t eaten.

     Lunches aren’t eaten.

                                                                                                             ZDANIA PYTAJĄCE

Do I eat lunch(es)?

Does He/She/ It eat lunch(es)?

Do We eat lunch(es)?

Do You eat lunch(es)?

Do They eat lunch(es)?

 

  

    Is lunch eaten?

    Are lunches eaten?

STRONA BIERNA – CZAS PAST SIMPLE

                                         STRONA CZYNNA

                                        STRONA BIERNA

                                                                                                      ZDANIA OZNAJMUJĄCE

I ate lunch(es).

He/She/ It ate lunch(es).

We ate lunch(es).

You ate lunch(es).

They ate lunch(es).

     

     Lunch was eaten.

     Lunches were eaten.

                                                                                                          ZDANIA PRZECZĄCE

I didn’t eat lunch(es).

He/She/ It didn’t eat lunch(es).

We didn’t eat lunch(es).

You didn’t eat lunch(es).

They didn’t eat lunch(es).

  

     Lunch wasn’t eaten.

     Lunches weren’t eaten.

                                                                                                           ZDANIA PYTAJĄCE

Did I eat lunch(es)?

Did He/She/ It eat lunch(es)?

Did We eat lunch(es)?

Did You eat lunch(es)?

Did They eat lunch(es)?

 

 

    Was lunch eaten?

    Were lunches eaten?

STRONA BIERNA – CZAS PRESENT PERFECT SIMPLE

                                            STRONA CZYNNA

                                         STRONA BIERNA

                                                                                                       ZDANIA OZNAJMUJĄCE

I have eaten lunch(es).

He/She/ It has eaten lunch(es).

We have eaten lunch(es).

You have eaten lunch(es).

They have eaten lunch(es).

     

     Lunch has been eaten.

     Lunches have been eaten.

                                                                                                            ZDANIA PRZECZĄCE

I haven’t eaten lunch(es).

He/She/ It hasn’t eaten lunch(es).

We haven’t eaten lunch(es).

You haven’t eaten lunch(es).

They haven’t eaten lunch(es).

   

 

     Lunch hasn’t been eaten.

     Lunches haven’t been eaten.

                                                                                                            ZDANIA PYTAJĄCE

Have I eaten lunch(es)?

Has He/She/ It eaten lunch(es)?

Have We eaten lunch(es)?

Have You eaten lunch(es)?

Have They eaten lunch(es)?

   

 

    Has lunch been eaten?

    Have lunches been eaten?

STRONA BIERNA – CZAS FUTURE SIMPLE

                                          STRONA CZYNNA

                                          STRONA BIERNA

                                                                                                       ZDANIA OZNAJMUJĄCE

I will eat lunch(es).

He/She/ It will eat lunch(es).

We will eat lunch(es).

You will eat lunch(es).

They will eat lunch(es).

    

 

     Lunch will be eaten.

     Lunches will be eaten.

                                                                                                            ZDANIA PRZECZĄCE

I won’t eat lunch(es).

He/She/ It won’t eat lunch(es).

We won’t eat lunch(es).

You won’t eat lunch(es).

They won’t eat lunch(es).

    

   

     Lunch won’t be eaten.

     Lunches won’t be eaten.

                                                                                                              ZDANIA PYTAJĄCE

Will I eat lunch(es)?

Will He/She/ It eat lunch(es)?

Will We eat lunch(es)?

Will You eat lunch(es)?

Will They eat lunch(es)?

   

 

    Will lunch be eaten?

    Will lunches be eaten?