JĘZYK ANGIELSKI KLASA VIII ZAIMKI WZGLĘDNE

RELATIVE PRONOUNS - WHO/WHICH/THAT

KIEDY STOSUJEMY?

W zdaniach złożonych. Stosuje się je względem każdej z osób i dla każdej liczby.

 

W JAKIM CELU?

Aby określić, kogo lub co autor wypowiedzi miał na myśli np.

That’s the man who/that gave us directions. To człowiek, który dał nam wskazówki.

The lamp which/that stands on my table has broken. Lampa, która stała na moim stole stłukła się.

KIEDY NIE TRZEBA STOSOWAĆ ZAIMKA WZGLĘDNEGO?

Jeśli who/whom, which lub that odnosi się do dopełnienia, np.

This is the guide. We met him on holiday.

This is the guide.(who/whom/that) we met on holiday.

 

This is the giant tortoise. I saw it on holiday.

This is the giant tortoise (which/that) I saw on holiday.