JĘZYK NIEMIECKI KLASA VIII PRZEDMIOTY SZKOLNE

NAZWY PRZEDMIOTÓW SZKOLNYCH

Polnisch

język polski

Deutsch

język niemiecki

Englisch

język angielski

Chemie

chemia

Biologie

biologia

Physik

fizyka

Mathematik

matematyka

Geschichte

historia

Kunst

sztuka

Musik

muzyka

Ethik

etyka

Sport

WF

Informatik

informatyka

Erdkunde

geografia

Klassenlehrerstunde

godzina wychowawcza

Religion

religia