JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV THE CLOCK – ZEGAR

TELLING THE TIME – PODAWANIE CZASU