JĘZYK POLSKI KLASA V GRAMATYKA PRZYIMEK I SPÓJNIK

CO TO JEST PRZYIMEK?

Przyimek to nieodmienna część mowy np. : od, do, przy, za, zza, w, przed, po, nad, o

Przyimek łączy się najczęściej z rzeczownikiem, wtedy tworzy z nim wyrażenie przyimkowe np.: w szkole, przed domem, w pokoju

Przyimek wpływa na końcówkę wyrazu, do którego się odnosi np.: do (kogo?, czego?) drzewa, pod (z kim?, z czym?) drzewem, 

na (o kim?, o czym?) drzewie

CO TO JEST SPÓJNIK?

Spójnik to nieodmienna część mowy. Łączy wyrazy w zdaniu i zdania.

PRZYKŁADY SPÓJNIKÓW

i, oraz, albo, lub, ale, lecz, jednak, zatem, bądź, więc, ani, dlatego, że, czy

PRZYKŁADY UŻYCIA SPÓJNIKÓW

napiję się wody albo herbaty; nie lubię kisielu ani budyniu