JĘZYK POLSKI KLASA V GRAMATYKA PRZYSŁÓWEK

CO TO JEST PRZYSŁÓWEK?

Przysłówek to nieodmienna część mowy. Określa, w jaki sposób i jakich okolicznościach została wykonana dana czynność.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADA PRZYSŁÓWEK?

Przysłówek odpowiada na pytania: jak?gdzie?kiedy?

PRZYKŁADY:

jedzie (jak?) szybko, mieszkamy (gdzie?) niedaleko, biegaliśmy (kiedy?) rano

Jest wiele przysłówków, które utworzone są od przymiotników np.:

(jaki?) wspaniały – (jak?) wspaniale

I takie przysłówki można stopniować

STOPNIOWANIE

STOPIEŃ RÓWNY

STOPIEŃ WYŻSZY

STOPIEŃ NAJWYŻSZY

proste regularne

głęboko

głębiej

najgłębiej

proste nieregularne

źle, dobrze

gorzej, lepiej

najgorzej, najlepiej

opisowe

gładko

bardziej (mniej) gładko

najbardziej (najmniej) gładko

Są też takie, które nie pochodzą od przymiotników np.: teraz, rano, dziś, całkiem, czasem, bardzo, wkrótce, obok

i takie przysłówki nie podlegają stopniowaniu.