JĘZYK POLSKI KLASA V INTERPUNKCJA KROPKA

KIEDY STAWIAMY KROPKĘ?

– w datach zapisanych w całości cyframi arabskimi

np.: 12.04.2019, 12.04.2019 roku, 12.04.2019 r.

– po cyfrze arabskiej oznaczającej liczebnik porządkowy

np.: na 2. (drugim) piętrze, w 3. (trzeciej) osobie

ZAPAMIĘTAJ!

Ta zasada nie dotyczy liczebników porządkowych, które oznaczają godziny (bez minut) i dni miesiąca, po których jego nazwa jest zapisana słownie

np.: O godzinie 9 pojedziemy do kina. Uroczystość odbędzie się 12 września.

KIEDY NIE STAWIAMY KROPKI?

– po cyfrze oznaczającej dzień, jeśli nazwę miesiąca zapisano słownie

np.: 12 kwietnia (nie: 12 kwiecień)

– po cyfrach rzymskich, które często stosuje się dla oznaczenia miesięcy np.: 12 IV 2019 roku, 12 IV 2019 r.

ZAPAMIĘTAJ!

Nazwa miesiąca w dacie jest zawsze w dopełniaczu.

KIEDY MOŻEMY POMINĄĆ KROPKĘ?

– gdy z treści wypowiedzi wynika, że mamy do czynienia z liczebnikiem porządkowym

Np.: Chodzę do 6 klasy.