JĘZYK ANGIELSKI KLASA V LICZEBNIKI PORZĄDKOWE (ORDINAL NUMBERS)

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE (ORDINAL NUMBERS)

Trzy pierwsze liczebniki poprzedza przedimek nieokreślony the i trzeba po prostu się ich nauczyć?

the first  – pierwszy

the second – drugi

the third – trzeci

LICZEBNIKI GŁÓWNE I PORZĄDKOWE

LICZEBNIKI GŁÓWNE

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

1 one

the first

2 two

the second

3 three

the third

Liczebniki porządkowe 4 do 19 tworzy się przez dodanie przyrostka -th do liczebników głównych (końcówka -ve jest zamieniana na -f)

4 four

the fourth

5 five

the fifth

6 six

the sixth

7 seven

the seventh

8 eight

the eighth

9 nine

the ninth

10 ten

the tenth

11 eleven

the eleventh

12 twelve

the twelfth

13 thirteen

the thirteenth

14 fourteen

the fourteenth

15 fifteen

the fifteenth

16 sixteen

the sixteenth

17 seventeen

the seventeenth

18 eighteen

the eighteenth

19 nineteen

the nineteenth

W liczebnikach porządkowych wielocyfrowych od 21 tylko ostatnia cyfra przybiera formę liczebnika porządkowego.
Liczbę dziesiątek i jedności łączymy myślnikiem!

21 twenty one

twenty-first

22 twenty two

twenty-second

31 thirty one

thirty-first

PEŁNE DZIESIĄTKI

 

10 ten

tenth

20 twenty

twentieth

30 thirty

thirtieth

40 forty

fortieth

50 fifty

fiftieth

60 sixty

sixtieth

70 seventy

seventieth

80 eighty

eightieth

90 ninety

ninetieth

100 a (one) hundred

a (one) hundredth