JĘZYK ANGIELSKI KLASA V STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

ADJECTIVE – PRZYMIOTNIK

  1. Przy stopniowaniu przymiotników używamy przyrostków:

         – er w stopniu wyższym

         – est w stopniu najwyższym

  1. W przymiotniku, który ma trzy i więcej sylab piszemy słówko more w stopniu wyższym i the most w stopniu najwyższym.
  2. Występują również przymiotniki o nieregularnej odmianie, których należy się nauczyć.

 

UWAGA!

Należy pamiętać o przedimku the przed rzeczownikami opisanymi przymiotnikiem w stopniu najwyższym.

KIEDY UŻYWAMY STOPNIOWANIA PRZYMIOTNIKÓW?

COMPARATIVE (stopień wyższy przymiotnika)

Przymiotników w stopniu wyższym używamy, gdy porównujemy dwie rzeczy lub dwie osoby.

PRZYKŁAD

My flat is bigger than your flat. Moje mieszkanie jest większe niż Twoje mieszkanie.

My dogs are younger than your cats. Moje psy są młodsze od twoich kotów.

 

SUPERLATIVE (stopień najwyższy przymiotnika)

Przymiotników w stopniu najwyższym używamy, gdy porównujemy dwie lub więcej rzeczy lub osób.

PRZYKŁAD

John is the oldest cousin in the family. John jest najstarszym kuzynem w rodzinie.

Monika is the most talkative person in the class. Monika jest najbardziej rozmowną osobą w klasie.

ZASADY PISOWNI PRZYMIOTNIKÓW

ZASADA 1

Do przymiotników zakończonych na „-y” w stopniu wyższym dodajemy końcówkę -ier.

Do przymiotników zakończonych na „-y” w stopniu najwyższym dodajemy końcówkę -iest.

PRZYKŁAD 1
happy (szczęśliwy) – stopień wyższy happier – stopień najwyższy the happiest (najszczęśliwszy)

happy -happier – the happiest

PRZYKŁAD 2

easy (łatwy) – stopień wyższy easier (łatwiejszy) – stopień najwyższy the easiest (najłatwiejszy)

easy – easier – the easiest

ZASADA 2

W przymiotniku jednosylabowym, podwajamy ostatnią spółgłoskę

PRZYKŁAD 1

slim (szczupły) – stopień wyższy slimmer (szczuplejszy) – stopień najwyższy the slimmest (najszczuplejszy)

slim – slimmer – the slimmest

PRZYKŁAD 2

big (duży) – stopień wyższy bigger (większy) – stopień najwyższy the biggest (największy)

big – bigger – the biggest

ZASADA 3

W przymiotniku, który ma trzy i więcej sylab

PRZYKŁAD

comfortable (wygodny) – stopień wyższy more comofortable (wygodniejszy) – stopień najwyższy the most comfortable (najwygodniejszy)

comfortable – more comofortable – the most comfortable

ZASADA 4

Irregular adjectives – nieregularne przymiotniki

Nieregularne przymiotniki inaczej brzmią w stopniu wyższym i najwyższym. Trzeba je zapamiętać!

good (dobry) – better (lepszy) – the best (najlepszy)

bad (zły) – worse (gorzej) – the worst (najgorzej)

many (wiele) – more (więcej) – the most (najwięcej)

much (dużo) – more (więcej) – the most (najwięcej)

OBJECT PRONOUNS - ZAIMEK OSOBOWY

Zaimki osobowe używamy, gdy chcemy powiedzieć np.: ciebie, ją, nas, was, ich

I – me (mnie, mi)

you – you (ciebie, tobą)

he – him (jego, jemu, nim)

she – her (jej, ją, niej)

It – it (jego, jemu, nim)

we – us (nam, nas, nami)

you – you (was, wami, wam)

they – tchem (ich, nimi, nich)