JĘZYK POLSKI V SZKOŁA PISANIA JAK NAPISAĆ SPRAWOZDANIE Z WYDARZENIA?

SŁOWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE W NAPISANIU SPRAWOZDANIA

Przykłady:

Uczestnicy wydarzenia: uczestniczyli, poszli, pojawili się, wzięli udział, wybrali się, przyglądali się, podziwiali, zwiedzali

Organizatorzy: zorganizowane przez, prowadzone przez, urządzone przez, z inicjatywy (czyjej?)

Wydarzenia: poświęcone (czemu?), związane z (czym?), towarzyszące (czemu?)

Kolejność wydarzeń: następnie, z kolei, po czym, na początku, w następnej kolejności, z kolei, później

Wyrażona opinia: Dzięki wizycie…, Długo będę pamiętać…, Takie wydarzenia uczą…, Warto odwiedzić… .

JAK NAPISAĆ SPRAWOZDANIE?

Należy określić, czego będzie ono dotyczyć.

Wstęp. Pierwszy akapit. Trzeba napisać informacje o okolicznościach zdarzenia. Odpowiedzieć na pytania: kto? brał udział w wydarzeniu, co? to było za wydarzenie, kiedy? miało miejsce, gdzie? Się odbyło, dlaczego? się wydarzyło.

Rozwinięcie. Drugi akapit. Należy odpowiedzieć na pytanie jak? przebiegło wydarzenie.

Zakończenie. Kolejny akapit. Napisać swoją opinię na temat wydarzenia, pamiętając, że głównym celem sprawozdania jest informacja o faktach, a nie ocenianie.

PAMIĘTAJ!

  1. Sprawozdanie ma być zwięzłe i rzeczowe.
  2. Należy pisać proste, niezbyt długie zdania.
  3. Można nadać tytuł opisywanemu sprawozdaniu.