GEOGRAFIA KLASA VI DZIAŁ V. SĄSIEDZI POLSKI

ZMIANY W PRZEMYŚLE NIEMIEC

Dzięki górnictwu, Niemcy stały się potęgą gospodarczą. Najwięcej kopalń znajdowało się w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Obecnie największą rolę odgrywa nowoczesne przetwórstwo przemysłowe, które wytwarza produkty znane na całym świecie.

Na czym polegały zmiany przemysłu w Nadrenii Północnej-Westfalii?

Zostały zamknięte kopalnie i huty, rekultywowano tereny przemysłowe, w tym także przekształcono stare zakłady przemysłowe w muzea. Rozwinięto też nowoczesne przetwórstwo przemysłowe.

Czym jest rekultywacja?

To proces polegający na przywracaniu wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zniszczonym przez gospodarczą działalność człowieka lub czynniki naturalne.

Atrakcje turystyczne Niemiec:

– Zamek w Alpach Bawarskich Neuschwanstein [nojszwansztajn]

– Brama Brandenburska (symbol zjednoczenia Niemiec)

– winnice w zachodnich Niemczech (wina reńskie)

– Katedra w Kolonii (najwyższa świątynia na świecie)

– miasto Lindau (nad jeziorem Bodeńskim) z portem strzeżonym prze posąg lwa

TURYSTYCZNE ATRAKCJE CZECH I SŁOWACJI

Na Słowacji rozwija się turystyka aktywna m.in. wędrówki górskie, zwiedzanie jaskiń oraz sporty zimowe. Popularne są też parki wodne z wodami termalnymi i ośrodki SPA.

Słowacja rozbudowuje infrastrukturę turystyczną tworzą się np.: hotele, schroniska, pensjonaty, restauracje, wyciągi narciarskie i pływalnie

Czechy odwiedzane są przez turystów głównie ze względu na obiekty kulturowe (Praga). Jest to również miejsce międzynarodowych tragów, szkoleń dla pracowników z całego świata czy też miejsce organizacji konferencji.

Popularnością w Czechach cieszy się Praga (stolica Czech), Złota uliczka, Hradczany (najstarsza dzielnica Pragi czy Mosta Karola.

DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE LITWY I BIAŁORUSI

Litwa:

– kraj nizinny z dostępem do Morza Bałtyckiego

– gęsta sieć rzek i jezior umożliwia rozwój turystyki aktywnej (kajakarstwo)

– istnieją uzdrowiska dzięki źródłom wód termalnych

– najcenniejszym obiektem  dziedzictwa kulturowego jest Stare Miasto w Wilnie, zamek w Trokach, miasto Kowno

Białoruś:

– kraj nizinny bez dostępu do morza

– gęsta sieć rzek i jezior umożliwia rozwój turystyki aktywnej (kajakarstwo)

– zamki w Mirze i Nieświeżu

– miasto Mińsk i Grodno

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY UKRAINY

Na Ukrainie panują idealne warunki do rozwoju gospodarki:

– bardzo żyzne gleby

– łagodny klimat

– przewaga nizin (rozwój rolnictwa)

– piękne krajobrazu

– nadmorskie położenie (rozwój turystyki)

– zasób surowców mineralnych (węgiel kamienny rudy żelaza, rudy manganu)

 

W latach 90-tych XX wieku ukraińską gospodarkę dotknął kryzys. Rozpad Związku Radzieckiego spowodował, że większość państwowych gospodarstw przeszła w ręce prywatnych właścicieli. Produkcja rolna spadła, co spowodowało konieczność importowania żywności. Do tego doszedł konflikt na Półwyspie Krymskim, gdzie ludność mieszkająca tam mówiła po rosyjsku i nie była zadowolona ze zmiany władz na Ukrainie. Ludność wsparła Rosję, która chciała zająć Krym. Ten fakt z kolei nie był do zaakceptowania przez Ukrainę i większość państw świata.

 

Konflikt na wschodzie Ukrainy to kolejne wydarzenia, które nie sprzyjały rozwojowi gospodarki. Konsekwencjami tych wydarzeń są: śmierć ponad kilkunastu tysięcy osób, wiele rannych, setki tysięcy ludzi bez domu, fabryki na terenach objętych walkami przerwały produkcję.

Ponadto Rosja zmniejszyła dostawy gazu lub zażądała za nią wysokich cen.

Utrata Półwyspu Krymskiego przyczyniła się do znacznego zmniejszenia liczby turystów na Ukrainie. Brak kuracjuszy w uzdrowiskach na terenach objętych wojną (Truskawiec, Chmielnik, Odessa).

Wojny i kryzys gospodarczy doprowadziły do zubożenia ludności na Ukrainie. Mieszkańcom brakuje pieniędzy. Mała ilość towaru w sklepach powoduje, że ludzie zaczęli kupować w sąsiednich krajach (Polska, Słowacja).

Liczba ludności Ukrainy systematycznie się zmniejsza (zbyta mała liczba urodzeń w stosunku do liczby zgonów oraz emigracja).

ZRÓŻNICOWANIE PRZYRODNICZE I GOSPODARCZE ROSJI

– Rosja to największy kraj na świecie. ¼ terytorium znajduje się w Europie, a reszta – w Azji

– przeważają tam niziny

– klimat umiarkowany kontynentalny i okołobiegunowy

– obszary porośnięte są przez lasy liściaste, mieszane i tajgę

– gospodarka opiera się na wydobyciu i eksporcie największych na świecie zasobów węgla kamiennego i gazu ziemnego

– rolnictwo słabo rozwinięte

– aktywny rozwój usług

RELACJE POLSKI Z SĄSIADAMI

– Polska graniczy z siedmioma państwami

– wzdłuż granic polskich powstało 16 euroregionów

– Polska ściśle współpracuje z sąsiadami należącymi do Unii Europejskiej, NATO i Grupy Wyszehradzkiej

ĆWICZENIA - SPRAWDŹ WIEDZĘ PRZED SPRAWDZIANEM

Przykładowe zestawienia zadań, które mogą być idealnym treningiem przed realnym sprawdzianem.

Pliki do pobrania w .pdf i wydrukowania TUTAJ