JĘZYK POLSKI KLASA VI PRZECINEK W ZDANIU POJEDYNCZYM

KIEDY STAWIAMY PRZECINEK W ZDANIU POJEDYNCZYM?

a) Przed spójnikami: ale, czyli, lecz, tylko, a (wyznaczeniu przeciwstawnym).

PRZYKŁADY

  1. Byliśmy niewyspani, lecz szczęśliwi
  2. Konkurs wygrała najmłodsza osoba w rodzinie, czyli Kasia

 

b) Pomiędzy częściami zdania odpowiadającymi na to samo pytanie, czyli najczęściej w wyliczeniach.

c) Po rzeczownikach występujących w wołaczu, a także po słowach wyrażających okrzyki,  np. och, halo,  hej, oj.

KIEDY NIE STAWIAMY PRZECINKA W ZDANIU POJEDYNCZYM?

a) Między wyrazami odpowiadającymi na różne pytania.

b) Przed spójnikami: i, a (w znaczeniu i), oraz, lub, albo, ani, czy.

UWAGA!

Gdy spójnik powtarza się w zdaniu po raz drugi i kolejny, stawiamy przecinki przed powtórzonymi spójnikami, np. Nie mam ani koca, ani swetra, ani ciepłej kurtki.