JĘZYK POLSKI KLASA VI UŻYCIE DWUKROPKA

KIEDY UŻYWAMY DWUKROPKA?

Dwukropka używamy w różnych sytuacjach, aby wprowadzić, podsumować lub wyróżnić pewne informacje. Poniżej kilka sytuacji, w których stosuje się dwukropek:

Przed cytatem: Wykorzystujemy dwukropek, aby oznaczyć, że nastąpi cytowanie czyjegoś zdania lub wypowiedzi. Na przykład: Jak powiedział Albert Einstein: „Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza.”

Przed wyliczeniem lub podaniem przykładów: Dwukropek używamy, aby wprowadzić wyliczenie lub przykłady. Na przykład: Moje ulubione kolory to: niebieski, zielony i fioletowy.

Przed wyjaśnieniem lub rozwiązaniem: Dwukropek możemy użyć, aby wprowadzić wyjaśnienie lub rozwiązanie. Na przykład: Ten problem można rozwiązać w prosty sposób: wystarczy przestawić przełącznik.

Przed wypowiedzią lub komentarzem: Często stosujemy dwukropek, aby wprowadzić mówcę lub autora wypowiedzi. Na przykład: Sara powiedziała jednoznacznie: „Nie mam zamiaru się zgadzać się na to porozumienie.”

Przed wyjaśnieniem lub dłuższym fragmentem: Dwukropek używamy, aby wprowadzić wyjaśnienia lub dłuższy fragment tekstu. Na przykład: Uczestnicy spotkania otrzymali następujące instrukcje: zarejestruj się, weź notes i wejdź na stronę internetową.

 

PAMIĘTAJ!

Użycie dwukropka powinno być celowe i odpowiednie w kontekście, a długość oznaczanej części tekstu może się różnić.

W DUŻYM SKRÓCIE

Dwukropka używamy, aby:

– wprowadzić cytat lub dialog w tekście;

– posłużyć się wyliczeniem.