JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI FUTURE PREDICTIONS WITH „WILL” – PRZEWIDYWANIE

KIEDY UŻYWAMY SŁOWA „WILL”?

Słowa „will” używamy, gdy chcemy opowiedzieć o tym, co według nas wydarzy się w przyszłości. Często wraz ze słowem „will” używa się zwrotu „I think” lub I hope”.

AFFIRMATIVE SENTENCES (ZDANIA TWIERDZĄCE)

will (‘ll) work.

You will (‘ll) work.

He will (‘ll) work.

She will (‘ll) work.

It will (‘ll) work.

We will (‘ll) work.

You will (‘ll) work.

They will (‘ll) work.

QUESTIONS (PYTANIA)

Tworzymy zamieniając ze sobą podmiot zdania i słowo „will”.

Will I work?

Will you work?

Will he, she, it work?

Will we work?

Will you work?

Will they work?

NEGATIVE SENTENCES (ZDANIA PRZECZĄCE)

Tworząc pytanie łączymy operator ze słówkiem „not”.

will + not = won’t

 

will not (won’t) work.

You will not (won’t) work.

He will not (won’t) work.

She will not (won’t) work.

It will not (won’t) work.

We will not (won’t) work.

You will not (won’t) work.

They will not (won’t) work.

SHORT ANSWERS (KRÓTKIE ODPOWIEDZI)

Yes, I will./No, I won’t.

Yes, you will./No, you won’t.

Yes, he will./No, he won’t.

Yes, she will./No, she won’t.

Yes, it will./No, it won’t.

Yes, we will./No, we won’t.

Yes, you will./No, you won’t.

Yes, they will./No, they won’t.