JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI GOING TO

KIEDY UŻYWAMY?

Wyrażenie „going to” używamy do przewidywania wydarzeń na podstawie tego, co w danej chwili widzimy i słyszymy.

AFFIRMATIVE SENTENCES (ZDANIA TWIERDZĄCE)

am going to fall over.

You are going to fall over.

He is going to fall over.

She is going to fall over.

It is going to fall over.

We are going to fall over.

You are going to fall over.

They are going to fall over.

QUESTIONS (PYTANIA)

Am I going to fall over?

Are you going to fall over?

Is he going to fall over?

Is she going to fall over?

Is it going to fall over?

Are we going to fall over?

Are you going to fall over?

Are they going to fall over?

NEGATIVE SENTENCES (ZDANIA PRZECZĄCE)

am not going to fall over.

You are not going to fall over.

He is not going to fall over.

She is not going to fall over.

It is not going to fall over.

We are not going to fall over.

You are not going to fall over.

They are not going to fall over.

SHORT ANSWERS (KRÓTKIE ODPOWIEDZI)

Yes, I am./No, I’m not.

Yes, you are./No, you aren’t.

Yes, he is./No, he isn’t.

Yes, she is./No, she isn’t.

Yes, it is./No, it isn’t.

Yes, we are./No, we aren’t.

Yes, you are./No, you aren’t.

Yes, they are./No, they aren’t.