JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI PRESENT PERFECT – CZAS PROSTY PRZESZŁY DOKONANY

KIEDY UŻYWAMY CZASU PRESENT PERFECT?

– Czasu Present Perfect używamy, gdy mówimy o swoich doświadczeniach bez podawania dokładnej daty.

Najczęściej używane słowa w tym kontekście to: ever (zawsze) w pytaniach i never (nigdy) w przeczeniach.

– Czasu Present Perfect używamy z czasownikami dokonanymi, gdy mówimy o wydarzeniach, które dopiero co miały miejsce. Najczęściej używane słowo w tym kontekście to: just (właśnie).

JAK TWORZYMY CZAS PRESENT PERFECT?

– Pojawia się operator „have”, a w 3 osobie „has”.

– Do operatora dodajemy czasownik w III formie.

– Do czasowników regularnych dodajemy końcówkę „-ed”, a pozostałe czasowniki mają formę nieregularną (patrz tabela).

Czasowniki nieregularne (Irregular verbs) należy nauczyć się z tabeli.

BEZOKOLICZNIK

PAST

SIMPLE

PAST

PARTICIPLE

TŁUMACZENIE

be

was/were

been

być

become

became

become

stawać się

begin

began

begun

zaczynać

break

broke

broken

psuć, łamać

bring

brought

brought

przynosić

build

built

built

budować

buy

bought

bought

kupować

choose

chose

chosen

wybierać

do

did

done

robić

drink

drank

drunk

pić

drive

drove

driven

jechać

eat

ate

eaten

jeść

feed

fed

fed

karmić

find

found

found

znaleźć

fly

flew

flown

latać

forget

forgot

forgotten

zapominać

get

got

got

otrzymywać, dostawać

go

went

gone

iść, jechać

hang out

hung out

hung out

spędzać czas wolny

have

had

had

mieć

hit

hit

hit

uderzyć

hurt

hurt

hurt

ranić

learn

learnt

learnt

uczyć się

leave

left

left

opuszczać, wyjeżdżać

make

made

made

robić

meet

met

met

spotykać

put on

put on

put on

zakładać

read

read

read

czytać

ride

rode

rode

jechać

run

ran

run

biegać

say

said

said

mówić

see

saw

seen

widzieć

send

sent

sent

wysyłać

shoot

shot

shot

strzelać

sit

sat

sat

siedzieć

sleep

slept

slept

spać

speak

spoke

spoken

mówić

spend

spent

spent

wydawać (pieniądze), spędzać (czas)

swim

swam

swum

pływać

take

took

taken

brać

throw

threw

thrown

rzucać

understand

understood

understood

rozumieć

wake up

woke up

woken up

budzić się,

wear

wore

worn

nosić (ubranie)

win

won

won

wygrywać, zwyciężać

write

wrote

written

pisać

ZDANIA TWIERDZĄCE

have worked.

You have worked.

He has worked.

She has worked.

It has wored.

We have worked.

You have worked.

Thet have worked.

PYTANIA

Tworzymy zamieniając ze sobą podmiot zdania i operator pomocniczy. Trzeba pamiętać, że w 3 os. „have” zamienia się na „has”.

Have I worked?

Have you worked?

Has he, she, it worked?

Have we worked?

Have you worked?

Have they worked?

PRZECZENIA

Tworząc pytanie łączymy operator ze słówkiem „not”.

have + not = haven’t

has + not = hasn’t

have not (haven’t) worked.

You have not (haven’t) worked.

He has not (hasn’t) worked.

She has not (hasn’t) worked.

It has not (hasn’t) worked.

We have not (haven’t) worked.

You have not (haven’t) worked.

They have not (haven’t) worked.

KRÓTKIE ODPOWIEDZI

Yes, I have./No, I haven’t.

Yes, you have./No, you haven’t.

Yes, he has./No, he hasn’t.

Yes, she has./No, she hasn’t.

Yes, it has./No, it hasn’t.

Yes, we have./No, we haven’t.

Yes, you have./No, you haven’t.

Yes, they have./No, they haven’t.