JĘZYK POLSKI KLASA VI PISOWNIA NIE Z RÓŻNYMI CZĘŚCIAMI MOWY

ZASADY PISOWNI Z "NIE"?

ŁĄCZNIE z rzeczownikami, przymiotnikami, oraz przysłówkami pochodzącymi od przymiotników np. Nieprzyjaciel, nieduży, niewesoło

PAMIĘTAJ!

Ta zasada dotyczy tylko przymiotników i przysłówków w stopniu równym.

 

ROZDZIELNIE piszemy z:

– czasownikami np. nie rozmawiać, nie obejrzę;

– przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym np. nie większy, nie najlepszy;

– liczebnikami (z wyjątkiem niejeden w znaczeniu wielu) np. nie pięć, nie siódmy, nie dziesięcioro;

– przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników np. nie jutro, nie całkiem;

– przysłówkami pochodzącymi od przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym np. nie lepiej, nie najlepiej.