JĘZYK POLSKI KLASA VI PISOWNIA TRUDNYCH FORM
RZECZOWNIKÓW I PRZYMIOTNIKÓW

PISOWNIA TRUDNYCH FORM RZECZOWNIKÓW I PRZYMIOTNIKÓW

W zakończeniach rzeczowników i przymiotników -dztwo, -dzki pisownia nie zgadza się z wymową

PRZYKŁADY

Sąsiedztwo, sąsiedzki (zamiast dz wymawiamy c).

 

Zakończenia -dztwo, -dzki piszemy, gdy w wyrazach pokrewnych występują spółgłoski: d, dz, dź lub dzi.

PRZYKŁADY

Paskudztwo od paskuda

Jasnowidztwo od jasnowidza

Przywództwo od przewodz

 

W zakończeniach rzeczowników i przymiotników -ctwo, -cki pisownia zgadza się z wymową

Zakończenia -ctwo, -cki piszemy, gdy wyrazach pokrewnych występują spółgłoski: t, c, ć lub ci, k, cz

PRZYKŁADY

bogactwo – bogaty

kupiectwo – kupiec

bractwo – brać

lotnictwo – lotnik

krętactwo – krętacz