JĘZYK POLSKI KLASA VI PISOWNIA WYRAZÓW OBCYCH

ZASADY PISOWNI WYRAZÓW OBCYCH

– Wiele obcych słów wprowadzonych do języka polskiego zapisujemy zgodnie z ich wymową np. dżinsy, gadżet, kolaż.

– Niektóre słowa możemy pisać na dwa sposoby: aquapark/ akwapark; spray/sprej; didżej/DJ.

– Są wyrazy, w których należy zachować pisownię oryginalną np. weekend, pizza, graffiti, quad.