JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII LICZBY - ZACHLEN

LICZBY - ZACHLEN

Liczb od 0 do 12 trzeba nauczyć się na pamięć 

0

null

1

eins

2

zwei

3

drei

4

vier

5

fünf

6

sechs

7

sieben

8

acht

9

neun

10

zehn

11

elf

12

zwölf

Liczby 13-19 tworzy się dodając do cyfr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 „zehn”

13 – dreizehn,

14 – vierzehn,

15 – fünfzehn,

16 – sechzehn, (inny zapis!)

17 – siebzehn, (inny zapis!)

18 – achtzehn,

19 – neunzehn

PEŁNE DZIESIĄTKI

10 – zehn

20 – zwanzig

30 – dreißig

40 – vierzig

50 – fünfzig

60 – sechzig

70 – siebzig

80 – achtzig

90 – neunzig

Liczby np. 21, 31, 42, 55 tworzy się podając najpierw liczbę jedności + słowo „und” + liczbę dziesiątek

21 – einundzwanzig,

31 – einunddreißig,

42 – zweiundvierzig,

55 – fünfundfünfzig.

Liczby 100 i 200 tworzy się podając liczbę jedności + słowo „hundert”

100 – einhundert

200 – zweihundert