KLASA VII ORTOGRAFIA KIEDY PISAĆ Ą ORAZ Ę

CZYM SĄ SAMOGŁOSKI NOSOWE?

Samogłoski nosowe są rodzajem samogłosek, które charakteryzują się tym, że powietrze swobodnie przechodzi przez nos podczas ich artykulacji. W języku polskim istnieją dwie samogłoski nosowe: ę i ą.

KIEDY PISZEMY LITERĘ "ą"?

Literę ą piszemy w zakończeniach następujących wyrazów:

– w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników, przymiotników, liczebników, zaimków, imiesłowów rodzaju żeńskiego

– w czasownikach w 3. osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym i w formie prostej czasu przyszłego np. zapiszą, trzymają

Uwaga!

Końcówkę -om mają jedynie rzeczowniki w celowniku liczby mnogiej np. Przyglądał się innym pojazdom.

– w czasownikach w czasie przeszłym i w trybie przypuszczającym przed literą ł, gdy słyszymy o np. wziąłem,  odpocząłbym

KIEDY PISZEMY LITERĘ "ę"?

Literę ę piszemy w zakończeniach następujących wyrazów:

– w bierniku liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeńskiego np. Kupiła lodówkę

– w mianowniku i bierniku liczby pojedynczej niektórych rzeczowników rodzaju nijakiego np. Dziewczę, szczenię

– w czasownikach w 1. Osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym i w formie prostej czasu przyszłego np. Śpię, wyjadę

– w formach czasu przeszłego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ąć np. Wzięła, odpoczęli