KLASA VII ORTOGRAFIA KIEDY PISAĆ "I" A KIEDY "J"?

KIEDY PISAĆ "I" A KIEDY "J"?

W niektórych wyrazach litera i oznacza spółgłoskę j lub połączenie głosek ji. Powoduje to kłopoty ortograficzne. Dlatego warto zapamiętać główne zasady pisowni i oraz j.

LITERĘ „i” PISZEMY:

– po samogłoskach np. stoisz, moi, alei

– po spółgłoskach (poza: c, s, z) np. biuro, kiosk

WYJĄTEK!

Po przedrostkach zakończonych na spółgłoskę piszemy i lub j zgodnie z wymową, np. wjechać, podinspektor, bezinteresowny, odjąć

LITERĘ „j” PISZEMY:

– w rzeczownikach zakończonych na -cja, -sja, -zja np. kolacja, pensja,  Azja

KIEDY PISAĆ -ii, -i, -ji?

rzeczowniki zakończone w mianowniku na -ia, -ja mają trudną pisownię w niektórych przypadkach zależnych:

– zakończenie -ii mają rzeczowniki zapożyczone z języków obcych, np. filozofii, historii, Hiszpanii

– zakończenie -i mają rzeczowniki rodzime lub dawno zapożyczone np. głębi, ziemi, skrobi

UWAGA!

Wyrazów tych jest niewiele a ich pisownię należy zapamiętać!

– w wyrazach zakończonych na -nia (takich jak: pustynia, harmonia, Dania) piszemy w dopełniaczu:

-i, gdy w mianowniku wymawiamy -ńa np. pustyni, gdy mówimy słowo pustynia na końcu wymawiamy -ńa

-ii, gdy w mianowniku wymawiamy -ńja np. harmonii, gdy mówimy słowo harmonia na końcu wymawiamy -ńja

– zakończenie -ji występuje po spółgłoskach c,s,z, np. racji, misji, wizji