JĘZYK POLSKI KLASA VII PISOWNIA PRZYMIOTNIKÓW ZŁOŻONYCH

ZASADY PISOWNI PRZYMIOTNIKÓW ZŁOŻONYCH

Zasady pisowni:

Z łącznikiem piszemy przymiotniki złożone z dwóch członów równorzędnych znaczeniowo, np. Flaga biało-czerwona (jest częściowo Biała, i częściowo czerwona, granica polsko-niemiecka (Między Polską a Niemcami).

– Bez łącznika piszemy przymiotniki złożone z członów nierównorzędnych znaczeniowo tzn. W których pierwszy człon jest określeniem członu drugiego np. szaroniebieski (niebieski o szarym odcieniu), północnoamerykański (dotyczy Ameryki Północnej).