JĘZYK POLSKI KLASA VIII KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE
CZYM JEST STYL JĘZYKA? JAKIE STYLE WYRÓŻNIAMY?

CZYM JEST STYL JĘZYKA?

To charakterystyczny sposób ukształtowania wypowiedzi w taki sposób, aby pasowała ona do sytuacji komunikacyjnej, w której znajduje się nadawca. Musi też odpowiadać celowi, jaki chce osiągnąć za jej pośrednictwem.

JAKIE STYLE WYRÓŻNIAMY?

STYL NAUKOWY – Występuje w artykułach naukowych, referatach lub wykładach. Styl ten cechują długie zdania złożone, obecność cytatów i przypisów oraz bogactwo specjalistycznych terminów.

STYL URZĘDOWY – Wykorzystywany w podaniach, pismach urzędowych i instytucjach. Zawiera bezosobowe formy czasowników np. należy, powinno się.

STYL  PUBLICYSTYCZNY – Stosowany w wypowiedziach prasowych, radiowych i telewizyjnych. Charakteryzuje się występowaniem łatwych w odbiorze zdań o prostej budowie, a także skrótowców i modnych wyrazów.

STYL ARTYSTYCZNY – Występuje w dziełach literackich. Cechuje go występowanie środków artystycznych, takich jak epitety czy przenośnie. Styl oryginalny z bogatym słownictwem.

STYL POTOCZNY – Używany do porozumiewania się w codziennych, nieoficjalnych sytuacjach np. z rodziną, znajomymi. Zdania są krótkie i proste. Często występują w nich słowa wulgarne i neologizmy.

BŁĘDY STYLISTYCZNE

Polegają najczęściej na użyciu wyrazów potocznych w sytuacjach oficjalnych lub na włączeniu stylu naukowego czy urzędowego do wypowiedzi potocznych.