JĘZYK POLSKI KLASA VIII KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE
PERSFAZJA – SZTUKA JĘZYKOWEGO WYWIERANIA WPŁYWU

CO TO JEST PERSFAZJA?

Jest to wypowiedź, w której nadawca wywiera wpływ na odbiorcę w celu przekonania go do swoich racji lub namówić do określonego działania.

CZYM CECHUJE SIĘ WYPOWIEDŹ PERSFAZYJNA?

Zwykle taka wypowiedź zawiera jeden z elementów takich jak:

apel (słowa skierowane do odbiorcy w celu, aby ten podjął działanie w tej sprawie)

sugestię (mówienie do odbiorcy nie w sposób bezpośredni tylko w taki, aby wpłynąć na jego myśli, przekonania i działania)

uzasadnienie (użycie odpowiednich argumentów, aby przekonać odbiorcę do określonego poglądu lub działania)

NEGOCJACJE

W  trakcie negocjacji ważne jest wpływanie na odbiorcę. Calem takich  rozmów jest znalezienie wspólnego rozwiązania przed dwie strony mające sprzeczne interesy. Negocjacje służą porozumieniu obu stron, gdzie każda z nich ma być zadowolona z rozwiązania.

FAZY NEGOCJACJI

Faza pierwszego kontaktu – otwarcie rozmów, sformułowanie problemu

Faza konfrontacyjna -określenie celów i korzyści każdej ze stron

Faza decyzyjna (faza uzgodnień) ustalenie ustępstw każdej ze strony

Faza wykonawcza (faza rozwiązań) opracowanie możliwych rozwiązań

– Faza finalna – Zakończenie negocjacji, zawarcie porozumienia

PERSFAZJA W REKLAMIE

Podstawowym celem reklamy jest wpływanie na odbiorcę.

Jakie są sposoby nakłaniania do nabycia danego produktu, usługi lub poparcia czyichś idei?

– pokazywanie wyłącznie zalet

– utrwalenie dobrego wizerunku produktu i firmy

– kierowanie reklamy do określonej grupy odbiorców (dzieci, osoby starsze, sportowców)

– wpływanie na emocje odbiorcy

 

Dodatkowo reklama wzmocniona jest odpowiednim kolorem, dźwiękiem, obrazem dla dodatkowego wpłynięcia na wyobraźnię odbiorcy np. reklama miętowej gumy do żucia (W takiej reklamie często występuje kolor niebieski, kojarzący się z zimą, śniegiem, czymś chłodnym. W tle obraz – np. góra pokryta śniegiem, dodatkowo spadające płatki śniegu)

Natomiast w reklamie wafelków słychać dźwięk podkreślający chrupkość produktu.

W reklamie past do zębów, witamin lub suplementów diety występują osoby w fartuchach lekarskich mające kojarzyć się z lekarzami, czyli specjalistami (osobami wiarygodnymi)

Często w reklamie występują też osoby znane takie jak: sportowcy czy aktorzy (takie osoby w reklamach wpływają na lepszą sprzedaż produktu, poza tym odbiorca ma wrażenie, że skoro znana osoba korzysta z danego produktu na pewno jest on bardzo dobry)

ETYKA SŁOWA

– nie należy kłamać

– trzeba odnosić się z szacunkiem do rozmówcy

– nie można używać wulgarnych słów

– nie można nikogo obrażać

CO TO JEST MANIPULACJA?

To świadome sterowanie poglądami lub działaniami innych osób tak by nieświadomie i z własnej woli realizowali cele manipulatora.