JĘZYK POLSKI KLASA VIII KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE
– WYPOWIEDZENIA WIELOKROTNIE ZŁOŻONE

JAK JEST ZBUDOWANE ZDANIE WIELOKROTNIE ZŁOŻONE?

Zdanie wielokrotnie złożone to takie zdanie, które zawiera minimum trzy orzeczenia, a więc jest zbudowane z co najmniej trzech wypowiedzeń składowych.

Przykład:

IDobrze malujeI, ale nie umie tańczyćI, dlatego wzięła dodatkowe lekcjeI.

JAK OKREŚLIĆ LICZBĘ WYPOWIEDZEŃ SKŁADOWYCH?

Trzeba policzyć orzeczenia i ustalić, czy w wypowiedzeniu występują równoważniki zdań.

O czym należy pamiętać?

W wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych należy stosować te same zasady interpunkcyjne, co w zdaniach złożonych podrzędnie i współrzędnie.