JĘZYK POLSKI KLASA VIII ORTOGRAFIA - PISOWNIA NIE Z RÓŻNYMI CZĘŚCIAMI MOWY

PISOWNIA "NIE"

Łącznie z:

Osobno z:

– rzeczownikami (np. niewygoda, niepalenie)

– czasownikami (np. nie pójdę, nie przeczytamy)

– przymiotnikami w stopniu równym (np. nieciekawy, nieżyciowy)

– przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników (np. nie bardzo)

– imiesłowami przymiotnikowymi (np. nieugięty, nieoceniony)

– przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym (np. nie lepiej, nie najwolniej)

– przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym (np. niedobrze, nietaktownie)

– imiesłowami przysłówkowymi (np. nie ociągając się)

– niektórymi zaimkami mającymi zupełnie inne znaczenie z partykułą „nie” i bez partykuły (np. nieco, niejaki)

– wyrażeniami przyimkowymi (np. nie do dwóch)

 

– liczebnikami (np. nie raz, nie pięcioro)

 

– zaimkami (np. nie mój, nie każdy)