MATEMATYKA KLASA VII WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

CZYM JEST WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE?

Wyrażenie algebraiczne to kombinacja zmiennych, liczb oraz operacji algebraicznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie itp. Wyrażenia algebraiczne mogą zawierać również nawiasy w celu określenia kolejności wykonywania działań.

Przykłady prostych wyrażeń algebraicznych to:

  1. – tutaj i 5 to składniki wyrażenia, a jest zmienną.
  2. 2x²−3x – to wyrażenie zawiera jednocześnie potęgi zmiennej oraz stałe liczbowe.
  3. 2x+1/ – to wyrażenie zawiera także operację dzielenia.


Wyrażenia algebraiczne mogą być również bardziej złożone, zawierając wiele składników, potęg, pierwiastków, czy nawet funkcji algebraicznych.

ĆWICZENIA - SPRAWDŹ WIEDZĘ PRZED SPRAWDZIANEM

Przykładowe zestawienia zadań, które mogą być idealnym treningiem przed realnym sprawdzianem.

Pliki do pobrania w .pdf i wydrukowania TUTAJ