MATEMATYKA KLASA VII LICZBY I DZIAŁANIA

O CZYM JEST DZIAŁ LICZBY I DZIAŁANIA?

Dział „Liczby i działania” dotyczy rozwijania umiejętności w zakresie liczenia, wykonywania działań matematycznych i rozwiązywania problemów, które wymagają użycia różnych operacji matematycznych. W tym dziale uczniowie rozwijają umiejętność rozpoznawania i porządkowania liczb, obliczania sum, różnic, iloczynów i ilorazów, stosowania reguł kolejności działań oraz rozwiązywania prostych równań i nierówności. Ponadto, w tej klasie uczniowie poznają również pojęcia dotyczące ułamków i procentów, oraz wykonywania na nich operacji matematycznych. Przez pracę z różnymi typami zadań, uczniowie uczą się również analizować i interpretować wyniki oraz udowadniać prostsze twierdzenia matematyczne.

ĆWICZENIA

Przykładowe zestawienia zadań które mogą być idealnym treningiem przed realnym sprawdzianem.

Pliki do pobrania w .pdf i wydrukowania TUTAJ