JĘZYK ANGIELSKI IRREGULAR VERBS

VERBS (CZASOWNIKI) - TABELKA

  INFINITIVE – BEZOKOLICZNIK

                 PAST SIMPLE

           PAST PARTICIPLE

    MEANING – TŁUMACZENIE

be

was/were

been

być

beat

beat

beaten

bić, pokonywać (kogoś)

become

became

become

stawać się

begin

began

begun

zaczynać

bite

bit

bitten

ugryźć

blow

blew

blown

dmuchać, wiać

break

broke

broken

łamać, psuć się

bring

brought

brought

przynosić, przyprowadzać

broadcast

broadcast

broadcast

transmitować, nadawać

build

built

built

budować

burn

burnt

burnt

palić się, spłonąć

buy

bought

bought

kupować

can

could

móc, potrafić

catch

caught

caught

łapać, chwytać

choose

chose

chosen

wybierać

come

came

come

przyjść, przyjechać

cost

cost

cost

kosztować

cut

cut

cut

ciąć, rozcinać

deal

dealt

dealt

radzić sobie

do

did

done

robić, czynić

draw

drew

drawn

rysować

dream

dreamt

dreamt

śnić, marzyć

drink

drank

drunk

pić

drive

drove

driven

prowadzić, kierować czymś

eat

ate

eaten

jeść

fall

fell

fallen

padać, upadać

feed

fed

fed

karmić

feel

felt

felt

czuć

fight

fought

fought

walczyć

find

found

found

znaleźć

fly

flew

flown

latać

forecast

forecast

forecast

prognozować

forget

forgot

forgotten

zapomnieć

get

got

got

dostawać, otrzymywać

give

gave

given

dawać

go

went

gone

iść

grow

grew

grown

rosnąć

have

had

had

mieć, posiadać

hear

heard

heard

słyszeć

hide

hid

hidden

chować, ukrywać

hit

hit

hit

uderzać

hold

held

held

trzymać

hurt

hurt

hurt

ranić, boleć

keep

kept

kept

wstrzymać, zachować

know

knew

known

wiedzieć, znajdź

lead

led

led

prowadzić, przewodniczyć

learn

learnt

learnt

uczyć się

leave

left

left

opuszczać, wyjeżdżać

lend

lent

lent

pożyczać (komuś)

let

let

let

pozwalać

lie

lay

lain

leżeć

light

lit

lit

zapalać, oświecać

lose

lost

lost

gubić, tracić

mean

meant

meant

mieć na myśli, znaczyć

make

made

made

robić

meet

met

met

spotykać

pay

paid

paid

płacić

prove

proved

proven

udowodnić, dowieść

put

put

put

kłaść

read

read [red]

read [red]

czytać

ride

rode

ridden

jeździć (np. rowerem, konno)

ring

rang

rung

dzwonić

rise

rose

risen

wzrastać, wstawać

run

ran

run

biec

say

said

said

powiedzieć

see

saw

seen

widzieć, rozumieć

sell

sold

sold

sprzedawać

send

sent

sent

wysyłać

shake

shook

shaken

potrząsać

shine

shone

shone

świecić

show

showed

shown

pokazywać

shoot

shot

shot

strzelać

shut

shut

shut

zamykać

sing

sang

sung

śpiewać

sink

sank

sunk

tonąć

sit

sat

sat

siadać

sleep

slept

slept

spać

slide

slid

slid

ślizgać się

smell

smelt

smelt

wąchać, pachnieć

speak

spoke

spoken

mówić

speed

sped

sped

pędzić, przyspieszyć

spend

speent

spent

wydawać (pieniądze), spędzać

stand

stood

stood

stać, postawić

steal

stole

stolen

kraść

stick

stuck

stuck

przyklejać

stink

stank

stunk

cuchnąć

sweep

swept

swept

zamiatać

swim

swam

swum

pływać

take

took

taken

wziąć

teach

taught

taught

uczyć (kogoś)

tell

told

told

powiedzieć

think

thought

thought

myśleć, sądzić

throw

threw

thrown

rzucać

understand

undertood

understood

rozumieć

wake

woke

woken

budzić się, obudzić

wear

wore

worn

nosić (ubranie)

win

won

won

wygrywać

write

wrote

written

 pisać