JĘZYK POLSKI KLASA IV ORZECZENIE I PODMIOT

CO TO JEST ORZECZENIE?

Orzeczenie to jest część zdania, która nazywa czynności lub stany. Najczęściej jest wyrażone czasownikiem w formie osobowej.

Na jakie pytania odpowiada orzeczenie?

Odpowiada na pytania: co robi?co się z nim dzieje?.

CO TO JEST PODMIOT?

Podmiot to jest część zdania, która nazywa wykonawcę czynności. Najczęściej jest wyrażony rzeczownikiem w mianowniku.

Na jakie pytania odpowiada podmiot?

Odpowiada na pytania: kto?co?.

PRZYKŁAD

Kasia czyta. (Kasia to podmiot, czyta to orzeczenie)