JĘZYK POLSKI KLASA IV RZECZOWNIK

CO TO JEST RZECZOWNIK?

Rzeczownik to odmienna część mowy. Nazywa osoby, przedmioty, rośliny, zwierzęta, pojęcia, zjawiska oraz miejsca.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADA RZECZOWNIK?

Rzeczownik odpowiada na pytania: kto?, co?.

PRZYKŁADY

Chłopiec, mama, nauczyciel, wnuki, poduszka, mieszkanie, klocki, miłość

PRZEZ CO ODMIENIA SIĘ RZECZOWNIK?

Rzeczownik w języku polskim odmienia się przez liczby (pojedyncza, mnoga) oraz przez przypadki (przypadki rozpoznajemy stawiając odpowiednie pytania).

Każdy rzeczownik ma również określony rodzaj. Występują trzy rodzaje rzeczownika.

Rodzaj męski (r.m.), na przykład (ten) chłopiec, ołówek;

Rodzaj żeński (r.ż.), na przykład (ta) lalka, kartka;

Rodzaj nijaki (r.n.), na przykład (to) łóżko, dziecko.

UWAGA!

Aby określić rodzaj rzeczownika w liczbie mnogiej, trzeba zmienić jego formę na liczbę pojedynczą.

 

PRZYKŁADY

uczniowie – (ten) uczeń – rodzaj męski,

kredki – (ta) kredka – rodzaj żeński,

dzieci – (to) dziecko – rodzaj nijaki.

Warto zapamiętać, jaki rodzaj mają niektóre rzeczowniki np.:

Mówimy ta pomarańcza, a nie ten pomarańcz;

Mówimy ta gerbera, a nie ten gerber;

Mówimy ta kontrola, a nie ten kontrol;

Mówimy ten kafelek, a nie ta kafelka.

CO TO ZNACZY, ŻE RZECZOWNIK SIĘ ODMIENIA?

Ten sam rzeczownik może występować w różnych formach w zależności od tego, z jakimi wyrazami łączy się w zdaniu.

ODMIANA RZECZOWNIKA PRZEZ PRZYPADKI

PRZYPADEK

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

Mianownik (kto? Co?)

cukierek

cukierki

Dopełniacz (kogo? czego?)

cukierka

cukierków

Celownik (komu? czemu?)

cukierkowi

cukierkom

Biernik (kogo? Co?)

cukierek

cukierki

Narzędnik (z kim? z czym?)

cukierkiem

cukierkami

Miejscownik (o kim? o czym?)

cukierku

cukierkach

Wołacz (o?)

cukierku

cukierki