JĘZYK POLSKI KLASA IV INTERPUNKCJA

CO TO JEST CUDZYSŁÓW?

Cudzysłów jest znakiem interpunkcyjnym, którego używamy przy zapisywaniu tytułów książek, filmów oraz dzieł sztuki.

Kiedy jeszcze stosujemy cudzysłów?

Stosujemy go również, kiedy w naszej wypowiedzi przytaczamy dokładnie czyjeś słowa.

Z czego składa się cudzysłów?

Cudzysłów składa się ze znaków otwierającego i zamykającego („….”). Pierwszy z nich rozpoczyna przytaczanie wypowiedzi lub tytuły, a drugi je kończy.

PRZYKŁAD:

Wczoraj przeczytałem książkę pt. Przygody Tomka Sawyera.

UWAGA!

Gdy cytujemy zdanie, kropkę stawiamy po cudzysłowie.

Zapamiętaj!

Mówimy: w cudzysłowie, tak jak w rowie, a nie w cudzysłowiu.

CO TO JEST KURSYWA?

Kiedy używamy komputera, tytuły lub cytaty możemy zapisać kursywą (pochyłą czcionką). Nie stosujemy wówczas cudzysłowu.

PRZYKŁAD:

Wczoraj przeczytałem książkę pt. Przygody Tomka Sawyera.

Inaczej:

Wczoraj przeczytałem książkę pt. Przygody Tomka Sawyera.

Oba zdania są poprawnie zapisane.