JĘZYK POLSKI KLASA IV PISOWNIA „nie” Z RÓŻNYMI CZĘŚCIAMI MOWY

ŁĄCZNIE

Z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami,

np.: nieprzyjaciel, niewola, niecierpliwość, niegrzeczny, nieśmiały, niewielki, niedobrze, niespokojnie, niechętnie.

ROZDZIELNIE

Z czasownikami np.: nie pracuje, nie pomyślałem, nie będzie, nie mówić.