JĘZYK POLSKI KLASA IV PISOWNIA WYRAZÓW Z "RZ" I "Ż"

KIEDY PISZEMY "RZ"?

– Gdy wymienia się na „r”, np.: dworze – dwór, lekarz – lekarstwo, wzorzysty – wzór, morze – morski

– po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w, np.: brzeg, drzwi, krzak, wrzask, dojrzewać

Wyjątki to wyrazy: kształt, bukszpan, pszenica, pszczoła, wszyscy, gżegżółka, Pszczyna

– w wyrazach rodzaju męskiego zakończonych na: -mistrz, -mierz, -arz, -erz, np.: sztukmistrz, krokomierz, pisarz, kołnierz

Wyjątki to: garaż, pejzaż, bandaż, papież, bagaż, makijaż

– w niektórych wyrazach, mimo że nie wymienia się na „r”, np.: młynarz, kucharz, kołnierz, nietoperz, harcerz, wodomierz, zegarmistrz.

KIEDY PISZEMY "Ż"?

– Kiedy wymienia się na: g, dz, h, z, ź, s,

np.: książka – księga, księża – ksiądz, drużynowy – druh, mażę – mazać, obrażać – obraźliwy, węższy – wąski, wyżej – wysoko, potężny – potęga

– po literach: r, l, ł, n, np.: sierżant, odwilż, małż, inżynier, oranżada, drżeć

– na początku wielu wyrazów oraz niektórych słowach, mimo, że nie wymienia się na: g, dz, h, z, ź, s, np.: żaba, żniwo, żubr, róża, ważka, mżawka, żywo, abażur, żaglówka, życzenie, żyto, żal.