JĘZYK POLSKI V ORTOGRAFIA JAK PISZEMY CZĄSTKI: BYM, BYŚ, BY, BYŚMY, BYŚCIE?

JAK PISZEMY CZĄSTKI: BYM, BYŚ, BY, BYŚMY, BYŚCIE?

ŁĄCZNIE

Z czasownikami w formie osobowej, np.: Poszłybyśmy do kina.

Z większością spójników np.: jeśliby, żeby, choćby, gdyby, leczby

ROZDZIELNIE

Po bezokolicznikach np.: Przeczytać bym tego  nie umiał.

Przed czasownikami np.: Akurat tego bym nie chciała zobaczyć.