JĘZYK POLSKI V ORTOGRAFIA PISOWNIA „NIE” Z RÓŻNYMI CZĘŚCIAMI MOWY

ŁĄCZNIE

Z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami pochodzącymi od przymiotników.

Zapamiętaj!

Zasada ta dotyczy tylko przymiotników i przysłówków w stopniu równym np.: nieprawda, niemiły, niepewnie

ROZDZIELNIE

– Z czasownikami np.: nie pójdę, nie kupił, nie zrobiono, nie zaleca się.         

– Przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników np.: nie dziś, nie bardzo.

– Przysłówkami pochodzącymi od przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym np.: nie lepiej, nie najlepiej.

– Przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym np.: nie mniejszy, nie najgorszy.

– Liczebnikami np.: nie trzy, nie dwa, nie dwadzieścia trzy.

Wyjątek: niejeden – w znaczeniu wielu.