JĘZYK POLSKI V ORTOGRAFIA PISOWNIA WYRAZÓW Z „Ę” I „Ą” W ZAKOŃCZENIU

KIEDY PISZEMY LITERĘ „Ę” W ZAKOŃCZENIACH?

Literę „ę” piszemy w nazwach istot niedorosłych np.: dziecię, kocię, szczenię, źrebię

W większości rzeczowników rodzaju żeńskiego w bierniku l.p. np.: córkę, ławkę, matkę, wodę, tablicę.

W 1.os. l.p. czasowników w czasie teraźniejszym i przyszłym np.: mówię, maluję, zniszczę, zrobię

Uwaga!

W 1 os. l.p. czasu teraźniejszego i przyszłego czasowników: wiedzieć, powiedzieć, jeść, rozumieć, umieć piszemy i wymawiamy em: wiem, powiem, jem, rozumiem, umiem.

KIEDY PISZEMY LITERĘ „Ą” W ZAKOŃCZENIACH?

Literę „ą” piszemy w niektórych rzeczownikach i przymiotnikach rodzaju żeńskiego w narzędniku i bierniku l.p. 

np.: prawą ręką, dawną służącą

Czasowników w 3 os.l.mn. w czasie teraźniejszym i przyszłym np.: zrobią, czytają, napiszą.