JĘZYK POLSKI KLASA V ORTOGRAFIA PISOWNIA WYRAZÓW Z „Ó” I „U”

KIEDY PISZEMY „Ó”?

– Gdy wymienia się na „o”, „e” lub „a” np.: wół – woły, niósł – niesie, powrót – powracać

– W wyrazach zakończonych na: „-ów”, „-ówka”, „-ówna” np.: młynarzówna, żarówka

Wyjątki to: wsuwka, skuwka, zasuwka

– W niektórych wyrazach, mimo, że nie wymienia się na „o”, „e”, „a” np.: mózg, góra, chór, ogórek

KIEDY PISZEMY „U”?

– w rzeczownikach zakończonych na: -unek, –us, – usz, – uch, – ura, -ulec np.: rebus, rysunek, kapelusz, natura, hamulec, racuch

– w czasownikach kończących się na: -uje, -uj np.: maluje, kopiuj

– na początku większości wyrazów i na ich końcu np.: ul, uśmiech, ubranie, teatru, słońcu

Wyjątki to: ósmy, ówczesny, ów, ówdzie

– w wyrazach, w których nie  ma uzasadnienia pisownia „ó” np.: arbuz, cukier, kura, trudny

– w zdrobnieniach zakończonych wyrazów na: -uchny, -uni, -usi, -utki, – uchna, -unio, -unia, -uszek, -uszka, -uszko, -ulo, -ulek, -ula, -ulka, -uś, -usia np.: maluchny, tyciuni, serduszko, ojczulek, matula, mamusia, tatuś, kaczuszka, dziadunio, fartuszek, córuchna