JĘZYK POLSKI KLASA VI CO JUŻ WIEMY O CZĘŚCIACH WYPOWIEDZENIACH?

CZYM JEST WYPOWIEDZENIE?

To grupa wyrazów przekazująca zrozumiałą informację.

JAK MOŻNA PODZIELIĆ WYPOWIEDZENIE?

WYPOWIEDZENIE MOŻNA PODZIELIĆ NA:

Równoważnik zdania (nie ma orzeczenia, ale łatwo można je wprowadzić).

Zdanie (zawiera orzeczenie).

ZDANIE MOŻNA PODZIELIĆ NA:

Pojedyncze (ma jedno orzeczenie),

Złożone (zawiera więcej niż jedno orzeczenie).

ZDANIA POJEDYNCZE MOŻNA PODZIELIĆ NA:

Zdanie pojedyncze nierozwinięte (zawiera tylko orzeczenie lub podmiot i orzeczenie).

Zdanie pojedyncze rozwinięte (zawiera orzeczenie i jego określenia albo orzeczenie, podmiot i ich określenia.

CZYM JEST GRUPA PODMIOTU?

Grupę podmiotu tworzą podmiot i jego określenia.

CZYM JEST GRUPA ORZECZENIA?

Grupa orzeczenia tworzą orzeczenie i jego określenia.