JĘZYK POLSKI KLASA VI CO JUŻ WIEMY O CZĘŚCIACH ZDANIA?

ORZECZENIE I PODMIOT - GŁÓWNE CZĘŚCI ZDANIA

Orzeczenie i podmiot są dwiema głównymi częściami zdania w języku polskim.

ORZECZENIE

CZYM JEST ORZECZENIE?

Orzeczenie to część zdania, która informuje o czynności, stanie lub cechach podmiotu.

ODPOWIADA NA PYTANIA:

– Co robi?

– Co się z nim dzieje?

JAKIMI CZĘŚCIAMI MOWY JEST ZWYKLE WYRAŻONE?

– czasownikiem w formie osobowej

CZYM JEST ORZECZENIE CZASOWNIKOWE?

To orzeczenie wyrażone czasownikiem w formie osobowej.

PODMIOT

CZYM JEST PODMIOT?

Podmiot to część zdania, który nazywa wykonawcę czynność.

ODPOWIADA NA PYTANIA:

– Kto?

– Co?

JAKIMI CZĘŚCIAMI MOWY JEST ZWYKLE WYRAŻONY PODMIOT?

– Rzeczownikiem w mianowniku lub zaimkiem.

Oprócz podmiotu wyrażonego pojedynczym słowem wyróżniamy:

podmiot domyślny – nie jest wyrażony w zdaniu odrębnym słowem, lecz możemy się go domyślić dzięki formie orzeczenia lub z treści innych zdań

podmiot szeregowy – składa się z kilku wyrazów oznaczających wykonawcę czynności

 

PAMIĘTAJ!

Czasami używamy zdań, w których orzeczenie mówi o braku, nadmiarze, ubywaniu lub przybywaniu czegoś. Wtedy podmiot jest wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem w dopełniaczu.

PRZYKŁADY

Nie ma pieczywa.

Zabrakło nam pieniędzy.

Nie ma go w domu.

ORZECZENIE IMIENNE

CZYM JEST ORZECZENIE IMIENNE?

Składa się z dwóch części:

łącznika – osobowej formy czasownika być, zostać, stać się oraz wyrazu informującego o tym, kim lub czym jest podmiot, jakie ma cechy albo w jakim stanie się znajduje.

orzecznika – m.in. rzeczownika, przymiotnika, liczebnika porządkowego lub przysłówka.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADA ORZECZENIE IMIENNE?

– Kim jest?

– Czym jest?

– Kim został?

– Czym został?

– Jaki jest?

– Jaki się stał?

PRZYKŁADY

W zdaniu „Kot biegnie.”, orzeczeniem imiennym jest czasownik „biegnie”, który wyraża czynność, jaką wykonuje kot. Natomiast, w zdaniu „Kwiat jest piękny.”, orzeczeniem imiennym jest czasownik „jest”, który opisuje stan lub cechę kwiatu, czyli to, że jest piękny.

 

Orzeczenie imienne może być w czasie:

– teraźniejszym,

– przeszłym lub

– przyszłym,

a także w trybach:

– rozkazującym i 

– przypuszczającym.

PRZYKŁADY

Proste przykłady z codziennego życia, takie jak: „Małgosia jest grzeczna.” (orzeczenie imienne w czasie teraźniejszym), „Piotrek był wesoły na urodzinach.” (orzeczenie imienne w czasie przeszłym), „Kiedy będziesz gotowy, wyjdziemy na spacer.” (orzeczenie imienne w czasie przyszłym), „Proszę, bądź cicho w bibliotece.” (orzeczenie imienne w trybie rozkazującym), „Może Marcin woli grać w piłkę?” (orzeczenie imienne w trybie przypuszczającym).

 

Orzeczenie imienne opisuje lub wyraża:

– cechę,

– stan,

– czynność lub

– preferencje podmiotu zdania.

PRZYDAWKA

PRZYDAWKA

JAKĄ PEŁNI FUNKCJĘ?

– Jest określeniem rzeczownika.

– Nazywa cechy osób, przedmiotów i zjawisk.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADA?

– Jaki?

– Który?

– Czyj?

– Ile?

– Czego?

– Z czego?

JAKIMI CZĘŚCIAMI MOWY JEST WYRAŻONA PRZYDAWKA?

– przymiotnikiem

– liczebnikiem

– rzeczownikiem

– wyrażeniem przyimkowym

– zaimkiem

DOPEŁNIENIE

JAKĄ FUNKCJĘ PEŁNI?

– Jest określeniem czasownika.

– Informuje o osobach lub rzeczach związanych z wykonywaną czynnością.

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADA?

– Na pytania wszystkich przypadków oprócz mianownika: kogo?, czego?, komu?, czemu?, kogo?, co?, (z) kim?, (z) czym?, (o) kim?, (o) czym?

JAKIMI CZĘŚCIAMI MOWY JEST WYRAŻONE DOPEŁNIENIE?

– Najczęściej rzeczownikiem;

– wyrażeniem przyimkowym;

– zaimkiem.

OKOLICZNIK

JAKĄ PEŁNI FUNKCJĘ?

– Jest określeniem czasownika.

– Informuje o okolicznościach danej czynności (o sposobie, miejscu, czasie, przyczynie, skutku, celu jej wykonania).

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIADA?

– Kiedy?

– Gdzie?

– Skąd?

– Dokąd?

– Jak?

– W jaki sposób?

– Dlaczego?

– Po co?

– W jakim celu?

JAKIMI CZĘŚCIAMI MOWY JEST WYRAŻONY OKOLICZNIK?

– Przysłówkiem,

– wyrażeniem przyimkowym,

– zaimkiem.